TR / EN
Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nı sosyal medyada takip edin.
BT MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

Pek çok bilimsel çalışma, müzik ve sahne sanatlarında deneyim kazanmış öğrencilerin, okulda ve toplumda daha başarılı olduklarını gösteriyor. 1997 yılında Dr. Benal Tanrısever Şimşek tarafından kurulan BT Müzik ve Sahne Sanatları, www.btmuzik.com misyonunu, öğrencilerin yaşamlarında müzik ve sahne sanatlarını kalıcı kılmak, kişisel ve sosyal gelişimlerini evrensel değerleri gözeterek yapılandırmak olarak belirler.

Eğitim yaklaşımında müzik öğrenimi bir dil öğrenimidir. Özgün, yenilikçi yöntemlerle anlayarak ve hissederek öğrenilen donanımlar, dil öğreniminde olduğu gibi küçük bilgilerin, zincirleme eklenerek bütüne ulaşmasıyla gerçekleşir.

Alışılagelmiş geleneksel yaklaşımlardan farklı, her insanın özel bir yeteneğe sahip olmadan bir enstrüman çalabileceğine, tiyatro ve dans ile kendini ifade edebilecek donanımı elde edebileceğine inanır. Bu tüm branşları birbirine bağlayan ortak felsefe eğitim ilkelerini oluşturur.

BT Eğitim Programı ve BT Eğitim Yayınları çoklu zekâ ile öğrenerek akademik başarıyı destekleyen nitelik ve yapıda hazırlanmıştır. Eğitim-öğrenimde bilgi ve yetkinliğe sahip kadro, kurum içi öğretmen eğitimleri ve pedagojik formasyon seminerleriyle sürekli desteklenmektedir.

Piyano, keman, flüt, çello, vokal, klasik gitar, elektro ve bas gitar, bateri gibi bireysel enstrüman derslerinin yanısıra; “Müziğe ilk Adım”, “Piyanoya ilk Adım”, “Rock-Pop Orkestrası”, “Ritm-Perküsyon Grubu”, “Gitar Orkestrası”, “Müzikal Tiyatro”, “Dans”, “Yetişkin Programları”, “Öğretmen Eğitim Programı”, “Müzik Danışmanlığı”, “Yaz Kampı”, “Yurtdışı Eğitim Gezileri”, “New York Juilliard Summer Intensive”,“Uluslararası Projeler ve Toplumsal Sorumluluk” gibi programlar, eğitim çatısı altında yer almaktadır.

Kurum, Ocak 2006 itibariyle London College of Music temsilci kurumu, eğitim ve sınav merkezidir.

Uluslararası ölçme ve değerlendirme geçerliliği olan LCM Sertifikası, ayrıca bir üniversite çatısı altında olan sınav sistemi olma özelliğini de taşıyor. Sınav sistemi, öğrencilerin kendi seçimleri olan branş programda uluslararası eğitim hedeflerine ulaşmayı sağlarken, öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında, ayrıştırıcı özelliklerden biri olmayı amaçlıyor.

Ekim 2015 tarihinde, Temmuz 2003 tarihinden beri düzenlediği Yaz Kampları, ICFAD- International Camping Fellowship üyeliğine kabul edilerek uluslararası statü ve akreditasyon kazanmıştır.

Kasım 2015 tarihinde, kurum adına İngiltere merkezli Allianze for International Education eğitim birliğinin üyeliğine kabul edilmiştir. 27-28 Şubat 2016 tarihinde Uluslararası Eğitim Birliği ( AIE)'nin Tayland'da yapılacak genel kurultay paneline dahil edilmiştir.

19 yıl önce kurulan BT Müzik ve Sahne Sanatları; tutkuyla müzik, tiyatro ve dans eğitiminin yararlarından her gencin faydalanmasına olanak yaratmak ve bu kazançları bir yaşam tarzına dönüştürmek üzere kurduğu misyonunu, bugün de aynı heyecanla sürdürmektedir. 2016 yılında Türkiye'de ilk kez “Genç Yetenekler Müzik Yarışması”nın gerçekleşmesine öncülük yapan kurum, ülkemizde müzik eğitimine değer veren öğrenci ve aileleri buluşturmak, desteklemek cesaretlendirmek ve kültürler arası etkileşim ve dostluk köprülerini güçlendirmek amacıyla yarışmanın sponsorlarından biri olmaya devam etmektedir.

Levent Kampüsü
Figen Sokak No:5 34330, Levent
İstanbul, Türkiye
tel: +90 212 270 8314
fax: +90 212 325 5008
email: info@btmuzikevi.com

Kemerburgaz Kampüsü
Selanaik Bulvarı No:196 Kemerburgaz
İstanbul, Türkiye
tel: +90 212 360 0313
fax: +90 212 325 5008
email: info@btmuzikevi.com

Figen Sokak No:5 34330 Levent / İstanbul Tel:+90 212 270 8314
Her hakkı saklıdır. All rights reserved.